Pemrlované teraco

Co je to pemrlované teraco?

Tzv. pemrlované teraco, má drsný povrch, kterého dosáhneme pomocí ručního kamenického nástroje zvaného pemrlice, pneumatickou pistolí s jehličkami nebo strojně štokovací bruskou. Tímto způsobem se povrch teraca zpracovává po vytvrdnutí. Nejvhodnější je okamžik, kdy se přestane hmota lepit na pemrlici. Aby se pemrlováním nepoškodily ostré hrany výrobků, opracováváme neopemrlované hrany bruskou s několika řeznými kotouči, tak aby pravidelné, těsně sousedící prohlubně tvořily hezký okraj. Tomuto pracovnímu úkonu říkáme rýhováni nebo šanýrování. Kameníci pro tuto práci mají různá pojmenování, jako: šanýrování, páskováni, kanelování nebo viapování.

Pomocí výše zmíněných nástrojů se musí odstranit cementová malta, aby dobře vynikala struktura mramorové drtě. Pro opracování nejvhodnější kararská bílá drť v kombinaci s černou mramorovou drtí, tyto spolu vytvoří známou kombinaci pepř a sůl, která se pemrlicí roztříští a vytvoří krásnou strukturu. Nejčastějí pemrlované teraco využívá jako sokl podezdívky rodinných a činžovních domů. V případě, že chceme pemrlované teraco mít natažené na zdi či podezdívce jako sokl, musíme přidat do směsi vápno.

Pemrlování lze upravit napřiklad nášlap teracových schodů, jako prevenci proti klouzání. Také se tímto způsobem renovují žulové schody.

Kontakt:

Adam Joska

IČO: 02526239
Tel: +420 608 920 244
Email: info@teraco-servis.cz